Duits

 

Duits in de bovenbouw

Vanaf klas 4 Havo en 4 Vwo staan bij het vak Duits de 4 vaardigheden centraal. Dat betekent dat de basis die in leerjaar 2 en 3 gelegd is, wordt uitgediept. Daarnaast krijgen de vaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen veel maar aandacht. In het vierde leerjaar zal een aantal van de lessen gebruikt worden om kennis te maken met de Duitse literatuur en in de vijfde en zesde klas gaan we hiermee door.

 

De kennis opgedaan in de 2e en 3e klas wordt gedeeltelijk herhaald en aangevuld. Het uitbreiden van de woordenschat staat het hele jaar door centraal. Voor Duits moeten er per vaardigheid - naast het gebruikelijke werk dat opgegeven wordt – dossiers opgebouwd worden. Dat betekent dat je voor het lezen krantenartikelen gaat lezen, voor het luisteren Duitse tv-programma’s, films etc. gaat kijken en voor het schrijven brieven op moet zetten. Al dit gemaakte werk komt dan in een dossier (lees-, luister- en kijkdossier) terecht en wordt tot aan het examen bewaard.

 

In de bovenbouw gebruiken we met de methode “Na Klar” : deze bestaat uit een tekst- en een werkboek. Veel opdrachten uit het werkboek kunnen zelfstandig of in groepjes gemaakt worden en elk hoofdstuk sluit af met leesteksten ter voorbereiding van het centraal schriftelijk eindexamen.

 

In H4 en H5 krijg je 4 lesuren per week. In vwo 4, 5 en 6 krijg je 3 lesuren per week. Elke periode is er een toetsweek. In H4, V4 en V5 krijg je dan drie toetsen: één leertoets (grammatica en vocabulaire) en twee vaardigheidstoetsen (spreken, luisteren, schrijven en / of lezen). In de examenklas wordt elke toetsweek een vaardigheid getoetst (luisteren, spreken en/of schrijven). Je sluit Duits af met het eindexamen: leesvaardigheid.

 

Natuurlijk komt de vraag waarom je eigenlijk voor Duits zou kiezen naar boven als je je profielkeuze gaat bepalen. Duits wordt veel gesproken. In Zwitserland, Oostenrijk, Luxemburg en natuurlijk in Duitsland. Verder wordt het Duits veel gebruikt in de techniek en technische documenten. Buiten dat heeft Nederland goede handelsbetrekkingen met Duitsland en andersom.

 

Kortom: Duits is in veel opzichten voor Nederlanders een belangrijke taal. Wie het Duits redelijk beheerst, heeft daar altijd profijt van. Zowel in de vrije tijd (denk aan je zomervakantie of de wintersport) alsook bij het vinden van een baan. Kortom: kies Duits, dan kom je er wel!