Edukans

Al enkele jaren doet het Reviuslyceum mee met de projecten van Edukans. Edukans zet zich in voor het verbeteren van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Niet iedereen in de wereld heeft het zo getroffen als wij met het onderwijs. Er zijn veel landen op de wereld waar nauwelijks les kan worden gegeven.

 

Elk jaar besteden wij al onze aandacht aan een actieland, een ontwikkelingsland waar kinderen op een heel andere manier onderwijs krijgen dan hier in Nederland. Ze hebben zeer weinig lesmateriaal, vaak geen leslokaal en de meeste kinderen moeten uren lopen om bij school te komen.

 

Edukans Going Global stelt ons als school in staat een leerling naar het actieland te sturen. Deze leerling is gedurende dat jaar onze ogen en oren in dat land en vertelt bij terugkomst andere leerlingen over zijn of haar belevenissen en speelt een belangrijke rol tijdens de actiedagen en projecten op het Reviuslyceum rondom Edukans. Op deze manier betrekken wij onze leerlingen bij ontwikkelingswerk.

´Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een bewustwordingsprogramma als Going Global werkt. Na het actiejaar interesseren de deelnemende jongeren zich meer voor internationale samenwerking. Dit blijkt uit onderzoek van het CIDIN, Centre for International Development Issues Nijmegen. Als de jonge verslaggever zelf over zijn ervaringen vertelt, blijven deze beter hangen bij jongeren dan wanneer een professional dit doet. Door deze vorm van peer-to-peer onderwijs wordt het armoedeprobleem op indringende wijze de school ingebracht.´

 

Check voor meer informatie de site Edukans Going Global.