Frans

 

Frans in de bovenbouw

IIn de bovenbouw Havo en Vwo gaan we vooral verder met de 4 vaardigheden waar we in de onderbouw mee begonnen zijn: je gaat met je leraar in de lessen veel oefenen met spreken, luisteren, schrijven en lezen.


Daarnaast besteden we een aantal lessen per jaar aan Franse literatuur.


Natuurlijk is er ook nog steeds aandacht voor verwerving van woordenschat en het opfrissen van de grammaticale kennis die in voorgaande jaren is opgedaan. Zo krijg je bijvoorbeeld weer de vocabulairelijsten die je al eerder in de derde klas hebt geleerd.


We werken in de bovenbouw met de methode Grandes Lignes: deze methode ken je al van klas 1, 2 en 3. Het boek maakt het mogelijk om veel zelfstandig te werken: veel opdrachten ga je alleen of met een klasgenoot maken. Bij deze methode is ook veel digitaal materiaal beschikbaar, zodat je ook thuis kunt oefenen met bijvoorbeeld luistervaardigheid.


In H4 en H5 krijg je 4 lesuren per week. In vwo 4, 5 en 6 krijg je 3 lesuren per week. Elke periode is er een toetsweek. In H4, V4 en V5 krijg je dan drie toetsen: één leertoets (grammatica en vocabulaire) en twee vaardigheidstoetsen (spreken, luisteren, schrijven en / of lezen). In de examenklas wordt elke toetsweek een vaardigheid getoetst 

(luisteren, spreken en/of schrijven). Je sluit Frans af met het eindexamen: leesvaardigheid.


NB: Er is voor Frans zelfs de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma te halen: Delfscolaire. Hiervoor volg je bij mevrouw de de Vos-Bock één extra les Frans per week: erg leuk! Wil je meer informatie over Delfscolaire, ga dan naar één van de leraren Frans. Hij / zij zal je verder uitleggen wat het precies inhoudt.


Waarom zou je eigenlijk voor Frans kiezen? Frans wordt veel gesproken. In België, Luxemburg, Zwitserland en natuurlijk in Frankrijk. Verder wordt nog veel Frans gesproken in veel andere gebieden in de wereld, denk bijvoorbeeld aan grote delen van Afrika. Maar ook zelfs in Canada. Vooral met de buurlanden in de Benelux en met Frankrijk onderhoudt Nederland zeer nauwe contacten op politiek, cultureel en sociaaleconomisch terrein. Frans is, naast het Engels, de belangrijkste voertaal in de Europese Gemeenschap. Bij internationale contacten en uitwisselingen is Frans dan ook een veel gebruikte taal.   


Kortom: Frans is in veel opzichten voor Nederlanders een belangrijke taal. Wie het Frans redelijk beheerst, heeft meer kansen op de arbeidsmarkt, meer mogelijkheden bij stages, uitwisselingen en verdere studie. Ook is het erg handig voor in je vrije tijd: bijvoorbeeld tijdens je vakantie!